Τίτλος
Εισηγητής/-τρια
Σχολιαστής/-τρια
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
12
Λ. Κοτρωνάκη
Σ. Ι. Σεφεριάδης
26
Κ. Κανελλόπουλος
Ν. Λούντος
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
10
Γ. Δούκουρη
Δ. Σεραφής
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

14

Σ. Πλακιά

Δ. Βαγιανός
21
Α. Ευαγγελινίδης
Κ. Κανελλόπουλος
28

Π. Σωτήρης

Λ. Κοτρωνάκη
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
4
M. Diani
Σ. Ι. Σεφεριάδης

18

Ν. Πελεκούδας

Γ. Δούκουρη
ΜΑΡΤΙΟΣ

18

Κ. Κωστόπουλος

Σ. Ι. Σεφεριάδης
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
8
Δ. Σεραφής
Α. Γεωργοπούλου
29
Β. Ρόγγας
Α. Ευαγγελινίδης
ΜΑΙΟΣ
13
Δ. Βαγιανός
Σ. Πλακιά
ΙΟΥΝΙΟΣ
10
Μ. Σημίτη
Λ. Κοτρωνάκη
17
Θ. Τσακίρης
Β. Ξηρόπητα
Απολογισμός, προγραμματισμός 2014-15